בית מלון בזיכרון יעקב

תכנון חדרים עבור בית מלון בבנין בית ההבראה של "מבטחים"
מיקום : זיכרון יעקב

 

+