בית מלון Bay View

שיפוץ ושדרוג מהיסוד של בית המלון (מלון נוף לשעבר)
מיקום : חיפה
שטח : 6000 מ"ר
שנת סיום : 2016

 

+