בית פרטי בחיפה

שטח מגרש : 1200 מ"ר
שטח בנוי : 480 מ"ר
שנת סיום : 2022

+