בניין עריית קריית ים

שטח מגרש : 2500 מ"ר
שטח בנוי : 4000 מ"ר
שנת סיום  : 2022

+