בניין עריית קריית ים

שטח מגרש : 2500 מ"ר
שטח בנוי : 4000 מ"ר
מצב פרויקט  : קבלת היתר

+