דירה בכרמל

מיקום : חיפה
שטח : 200 מ"ר
שנת סיום : 2016

+