מלון ומגורים בכרמל

מבנה המשלב מגורים עם מלון בסמוך לבית החולים כרמל בחיפה
מיקום : חיפה
שטח :  4500 מ"ר

+