מסחר ומשרדים בחיפה

שטח מגרש : 1200 מ"ר
שטח בנוי : 2200 מ"ר
מצב פרויקט : קבלת היתר

+