מסעדת הנמל 24

מיקום : חיפה, עיר תחתית
שטח : 500 מ"ר
שנת סיום : 2005

+